ESPOON KULTTUURIKESKUS

Espoo

Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen, 1989
Arkkitehdit Mustonen Oy + Verstas Arkkitehdit + LOCI maisema-arkkitehdit, 2018 –

Syksyllä 2018 teimme uuden aluevaltauksen ja osallistuimme yhdessä Verstas Arkkitehtien ja LOCI-maisema-arkkitehtien kanssa Espoon kulttuurikeskuksen, kulttuuriaukion ja niiden ympäristön uudistamista koskevaan arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun työstäminen oli antoisaa sekä vaativan, mutta inspiroivan tehtävänannon vuoksi, että erinomaisesti toimivan suunnitteluryhmän yhteishengen ansiosta. Ja voitto tuli!

Espoon kulttuurikeskus on yksi Arto Sipisen päätöistä. Jo kilpailuvaiheessa meille olikin tärkeää säilyttää rakennuksen arvot ja ominaispiirteet. Uudet ja laajentuvat toiminnot edellyttivät suuriakin muutoksia, ja tutkimme huolellisesti tapoja, joilla nämä muutokset voitaisiin kohdistaa sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Kilpailutyömme saikin muun palautteen ohella kiitosta siitä, miten olemassa olevaa rakennusta oli kehitetty.

Kilpailutyötä jatkettiin syksyllä 2019, jolloin luonnoksia kehitettiin tarkentuneen tilaohjelman perusteella. Tässä vaiheessa painopisteenä oli rakennuksen sisätilojen sekä välittömien ulkotilojen liikenteellisten haasteiden ratkaiseminen. Vuonna 2020 erikoissuunnittelijoilla laajentuneen työryhmän yhteistyöllä laadittiin hankesuunnitelma kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamisesta. Keväällä 2021 hanketta kehitetään edelleen eteenpäin Espoon kaupungin toimeksiantona.

Toteutuessaan Espoon uusiutunut kulttuurikeskus tulee olemaan entistä elämyksellisempi ja toimivampi eri käyttäjiä palveleva monitoimitalo.

arkkitehtuurikilpailu ja ehdotuksen jatkokehitys 2018–
rakennushistoriaselvitys ja arkkitehtuurianalyysi arkkitehdit mustonen oy 2020–2021
tilaaja Espoon kaupunki