HVITTRÄSK

Kirkkonummi

Geselius – Lindgren – Saarinen, 1901–1903

Kirkkonummella sijaitsevan Hvitträskin rakennuttivat vuosina 1901–1903 arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen.  Vitträsk-järven rantajyrkänteen päällä sijaitsevassa kansallisromanttisessa Päärakennuksessa asuivat alun perin Saarisen ja Lindgrenin perheet. Asuntoja yhdistävässä matalassa Ateljeeosassa toimi yhteinen arkkitehtitoimisto. Geselliuksen alkuperäinen asunto sijaitsi Piharakennuksessa (Lilla Villan). Hvitträskin päärakennus museoitiin vuonna 1971 ja samalla Piharakennukseen sijoitettiin ravintola. Hvitträski on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Hvitträsk sisältyy myös Museoviraston laatimaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY).

Arkkitehdit Mustonen on toiminut Hvitträskin restaurointiarkkitehtinä vuodesta 2014 ja huolehtinut tänä aikana kohteen kaikista korjaus- ja muutostöistä. Suunnittelu on pohjautunut kohteen tarkempaan tuntemukseen ja kohteessa jatkuvasti käynnissä olevaan tutkimukseen. Yleisperiaatteena korjauksissa on ollut, että suunnittelu tehdään suurelta osin työmaavaiheessa yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Korjauksen laajuutta, työtapoja ja detaljeja tarkennetaan sitä mukaa kun rakenteita päästään avaamaan. Suunnittelutyön ohessa on tehty rakennushistoriaselvitystä Hvitträskistä ja sen erillisistä rakennuksista.

Hvitträskissä tehtyjä suurempia kunnostustöitä:

2021-2022 Eteläsiiven lännen puoleisen terassiparvekkeen palauttaminen alkuperäiseen asuunsa.
2019-2022 Päärakennuksen kaikkien vesikattojen korjaus.
2020-2021 Päärakennuksen eteläsiiven kylpyhuoneen palauttaminen alkuperäiseen asuunsa.
2020 Ruokasalin lyijylasi-ikkunoiden ennallistava muutosrekonstruktio. Pohjoisterassin tukimuurin ja sen pergolarakenteen kunnostus.
2019- Päärakennuksen ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus.
2018-2019 Parkkipaikkaa (alun perin tenniskenttä) ympäröivien luonnonkivipilareiden uudelleen muuraus ja puisten pergolarakenteiden uusiminen.
2018 Piha-alueen maanpintojen alentaminen ja uusi parkkipaikka metsäalueelle.
2016-2017 Ateljeen kattoikkunoiden uusiminen ja vesikaton kunnostus.
2016 Eteläterassin tukimuurin kunnostus ja pergolarakenteen uusiminen.
2015 ja 2016 Piharakennuksen ja siihen liittyvien jääkellari-autotallirakennuksen sekä taloussiiven hirsi-, paanu- ja lautajulkisivujen kunnostus ja tervaus.
2014 Päärakennuksen paanujulkisivujen kunnostus ja tervaus.


restaurointi- ja korjaussuunnittelu 2014–
pää- ja arkkitehtisuunnittelu arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Senaatti-kiinteistöt