YLIOPPILASTALO ILOKIVI

Jyväskylä

Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, 1965

Alvar Aallon toimiston suunnittelema Jyväskylän yliopistokampus täydentyi 1960-luvulla ylioppilastalo Ilokivellä. Suunnitellusta opiskelijatilojen kokonaisuudesta toteutui ainoastaan siipiosa, jossa oli tilat osakuntatoiminnalle, keilahalli ja pienehkö ravintola.

Ilokivessä on tehty lukuisia tilamuutoksia ja edellisessä korjauksessa vuonna 1995 lähes kaikki sisätilojen alkuperäiset piirteet hävitettiin. Arkkitehdit Mustonen Oy aloitti vuonna 2013 hankesuunnittelun Ilokiven muutoksista ja korjauksista. Korjaushanke valmistui kesällä 2016.

Merkittävimpiä muutoksia Ilokivessä olivat pohjakerroksen monikäyttötilan muokkaaminen entistä paremmin palvelemaan teatteri-, luento- ja ravintolakäyttöä. Ensimmäisen kerroksen opiskelijaravintola uusittiin ja ravintolasalin toiminnallisuutta myös yleisötapahtumakäyttöön parannettiin. Toisen kerroksen tilaa avattiin, jolloin muodostui ulosvuokrattavaa yhtenäistä monitilatoimistoa. Vuoden 1995 korjauksessa keskelle runkoa rakennettu portaikko purettiin ja lounaispäädyn alkuperäinen portaikko palautettiin käyttöön palvelemaan koko rakennuksen sisäistä liikennettä.

muutos ja korjaus 2013–2016
hanke-, pää- ja arkkitehtisuunnittelu arkkitehdit mustonen oy
tilaaja KOY Jyväskylän Ylioppilastalo