KAARTIN KASARMIKORTTELI

Helsinki

C.L.Engel, 1820-l.
E. B. Lohrmann, 1845-l.
Viljo Revell ja Heikki Castrén, 1960-l.
Ernst Theodor Granstedt, 1880–90-l.

Arkkitehdit Mustonen Oy on laatinut vuosina 2016–2017 Kaartin kasarmikorttelista ensin korttelihistoriaselvityksen sekä tämän jälkeen suppeat rakennushistoriaselvitykset 1960-luvun virastosiivestä, 1800-luvun lopun punatiilirakennuksista sekä 1960-luvulla rakennetusta keskuspaviljonkirakennuksesta. Tietoaineiston käsittelyssä on noudatettu turvavaatimuksia ja henkilöstöstämme on tehty turvallisuusselvitys.

Kaartin kasarmikortteli Helsingissä on valtakunnan vanhimpia edustustiloja ja tärkeää helsinkiläistä kaupunkitilaa. Kaartin kortteli on rakennuksineen Suomen valtion omistuksessa ja sitä hallinnoi Senaatti-­kiinteistöt. Kortteli on Suomen puolustusvoimien ja puolustusministeriön käytössä.

Korttelihistoriaselvitys kattaa korttelin rakennusten ja rakennelmien rajaaman piha-alueen ja sen rakennushistorian vaiheet. Kaartin kortteli rakennettiin sotilaskasarmiksi, jonka ensimmäiset rakennukset valmistuivat 1820-luvulla­. Nykyinen rakennuskanta muodostuu kahdesta osittain säilyneestä kasarmirakennuksesta (C.L. Engel, 1824 ja E. B. Lohrmann, 1840-l.), kahdesta 1890-luvun punatiiilisesta kasarmirakennuksesta (Ernst Theodor Granstedt, 1889 ja 1890) sekä 1960-luvun toimistorakennuksista ja keskuspaviljongista (Viljo Revell ja Heikki Castrén, 1961, 1965 ja 1968).

Kortteliselvityksessä kartoitetaan korttelin sekä sen rakennuksien ja pihatilojen rakentumisen vaiheet ja taustoja 1800-luvun alusta 2000-luvulle. Korttelin ja sen rakennusten pitkä elinkaari on edellyttänyt laaja-alaista selvitystä. Korttelin historia on samalla olennainen osa Helsingin kaupunkisuunnittelun historiaa.


korttelihistoriaselvitys 2016
arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Senaatti-kiinteistöt