KITISENRANTA

Sodankylä

Yrjö Lindegren, 1951

Kitisenrannan koulu (ent. Kirkonkylä koulu) sijaitsee Sodankylän keskustassa Kitisen rannalla. Jo koulukäytön aikana, ja enenevästi sen päätyttyä, rakennus on toiminut erilaisina harrastetiloina. Merkittävä käyttö on ollut myös Sodankylän elokuvajuhlien päämajana toimiminen festivaalin alusta saakka.

Arkkitehdit Mustonen Oy laati yhdessä erikoissuunnittelijoiden kanssa hankesuunnitelman vuonna 1951 valmistuneen, Yrjö Lindegrenin suunnitteleman vanhan osan muutoksesta kulttuuri- ja kyläkeskukseksi. Rakennukseen suunniteltiin ajanmukainen tapahtumatila, jota tukevat toimivat yleisöpalvelutilat sekä esiintyjien ja tekniikan tarpeiden mukaiset ratkaisut. Suurin osa harrastustiloista suunniteltiin toteutettavaksi perusvarusteltuina niin, että niiden käyttöä on mahdollisuus varioida.

Uuden käyttötarkoituksen vaatimukset on suunniteltu toteutettavaksi rakennuksen arkkitehtoniset arvot säilyttäen. Tiloja ja julkisivuja koskevat korjausluokituskaaviot auttoivat sen määrittelemisessä, mille alueille muutoksia on soveliasta kohdistaa ja missä tulisi tehdä alkuperäistä asua palauttavia toimenpiteitä. Talotekniikan toteuttaminen rakennuksen arvoon ja ilmiasuun sopivalla tavalla on otettu huomioon jo hankevaiheessa ja projektiin sisältyivät LVI- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa laaditut talotekniikan hankesuunnitelmaosiot.

hankesuunnitelma 2015–2016
pää- ja arkkitehtisuunnittelu arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Sodankylän kunta