KOLMEN RISTIN KIRKKO JA PAPPILA

Imatra

Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, 1958

Vuoksenniskan kylässä sijaitsevan kirkon ja pappilan on alun perin suunnitellut arkkitehti Alvar Aalto ja ne ovat valmistuneet vuonna 1958. Rakennukset omistaa Imatran seurakunta, joka on edelleen tilojen pääkäyttäjä. Kolmen ristin kirkko on Alvar Aallon kansainvälisesti arvostetun tuotannon keskeisiä rakennuksia ja kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan.

Rakennushistoriaselvitys tehtiin vuosina 2012–2013 korjaussuunnittelussa tarvittavien lähtötietojen kokoamiseksi. Kirkon edellinen peruskorjaus oli valmistunut vuonna 2007, mutta rakenteet kärsivät edelleen vakavista kosteusongelmista. Tavoitteena oli selvittää rakennuskokonaisuuden ominaispiirteitä tukemaan korjaussuunnittelun päätöksentekoa. Selvityksen avulla kirkon rakennuskohtaiset suojelutavoitteet määriteltiin yhdessä Museoviraston ja Alvar Aalto-museon kanssa.

Selvityksen sisältö muodostuu kirkon ja pappilan syntyvaiheista sekä rakennusten muutoshistoriasta niin arkkitehtuurin, talotekniikan, rakenteiden kuin pihaympäristönkin kannalta. Rakennuskohtainen tarkastelu ulottuu valikoituihin, tärkeimpiin rakennusosiin.

rakennushistoriaselvitys 2012–2013
arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Imatran seurakunta