MERIPAJA (Kanavakatu 4)

Helsinki

Arkkitehtitoimisto Jokela & Kareoja, Olli Pekka Jokela, 1993

Vuonna 1987 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta syntynyt Meripaja on 1990-luvun alun suomalaisen arkkitehtuurin helmi. Näin nuoren rakennuksen rakennushistoriaselvitys ja arkkitehtuurianalyysi oli haastava, mutta mielenkiintoinen toimeksianto. Koska tutkimusta 1990-luvun rakennuksista on toistaiseksi tehty melko vähän, on ajan muuhun virasto- ja toimistoarkkitehtuuriin sekä arkkitehdin muuhun tuotantoon luotu lyhyt katsaus kohteen sijoittamiseksi kontekstiinsa.

Selvityksessä tarkastellaan rakennuksen sisä- ja ulkoarkkitehtuuria eri mittakaavaisten lähestymistapojen kautta massoittelusta ja tilaratkaisuista materiaaleihin ja detaljeihin. Painotus on keskeisten tekijöiden ja elementtien löytämisessä ja esittelyssä. Selvitykseen sisältyy rakennuksen sisäarkkitehtuuria laajemmin esittelevä kuvaosio, joka toimii samalla rakennuksen nykytilanteen dokumentointina.

rakennushistoriaselvitys ja arkkitehtuurianalyysi 2018
arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Senaatti-kiinteistöt