POHJOLAN TOIMITALO (Lapinmäentie 1)

Helsinki

Heikki Castrén & Co, 1969
Laajennus Castrén-Jauhiainen-Nuuttila Oy, 1988

Pohjolan toimitalo on kokonsa ja nuoren ikänsä takia vaativa rakennushistoriaselvityskohde. Uudemmasta, 1970- ja -80-lukujen modernista arkkitehtuurista oli tehty rakennushistoriaselvityksiä toistaiseksi suhteellisen vähän, joten kohteen sijoittaminen ja vertaaminen aikakauden muuhun arkkitehtuuriin vaati laajahkon pohjatyön.

Rakennuksen inventoinnin ja laajennusvaiheiden kartoituksen lisäksi Arkkitehdit Mustonen Oy analysoi rakennuskokonaisuuden arkkitehtuurin ominaispiirteitä ja merkityksiä. Työtapoina olivat arkistotutkimus, haastattelut, inventointi paikalla sekä kaaviotyöskentely.

Rakennushistoriaselvitystyö tehtiin kaavoituksen ja keväällä 2014 järjestetyn kaavakilpailun pohja-aineistoksi. Selvitystyön teetti Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) pyynnöstä SRV Yhtiöt Oyj, joka toimii kiinteistön omistavan yhdysvaltalaisen kiinteistösijoitusyhtiön W.P.Carey Inc:n yhteistyötahona Suomessa. Tehtävään kuului myös Pohjolan toimitalon ja sen eri osien arkkitehtuurin ja rakennushistorian analysointi ja arvotus.


rakennushistoriaselvitys ja arkkitehtuurianalyysi 2013
arkkitehdit mustonen oy
tilaaja SRV Yhtiöt Oyj