SEINÄJOEN SEURAKUNTAKESKUS

Seinäjoki

Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, 1966

Seinäjoen kirkko ja seurakuntakeskus on rakennettu arkkitehti Alvar Aallon vuonna 1951 voittaneen kilpailuehdotuksen ”Lakeuksien risti” pohjalta. Vuonna 1966 valmistunut seurakuntakeskus kehystää kirkon pääjulkisivun edustan aukiota, ulkotilaisuuksiin käytettävää kirkkopihaa. Seurakuntakeskuskokonaisuus on osa Aallon suunnittelemaa Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskusta, johon kuuluvat myös kaupungintalo, kirjasto, teatteri ja kaupungin virastotalo.

Seurakuntakeskuksen yksi- ja kaksikerroksiset siipirakennukset ovat valkoiseksi rapattuja ja niiden graniitilla päällystetyt kattoterassit muodostavat ”ulkokirkon” lehteritason. Kirkon aukiolta kansalaistorille johtaa avoin portaikko, joka erottaa myös keskuksen toiminnallisesti erilaiset siivet. Pohjoispuolen rakennus on ollut virastokäytössä, eteläinen sisältää seurakunnalliseen toimintaan liittyvät tilat.

Ensimmäinen korjaus- ja muutosvaihe kohdistuu seurakuntakeskuksen pohjoiseen kirkkokansliasiipeen. Tilat korjattiin nykyaikaisiksi toimistotiloiksi alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Korjaus oli hyvin perusteellinen: alapohjarakenne, väliseinät ja ulkoseinien sisäpuolinen tiiliverhous uusittiin kauttaaltaan, samoin vesikatteena toimiva terassirakenne. Ilmanvaihtojärjestelmä sekä vesi- ja viemärijärjestelmät uusittiin. Ilmanvaihdon poistoreitit vietiin suoraan vesikatolle, jonne tehtiin kaksi uutta läpivientiä.  1980-luvulta peräisin olevat ikkunat uusittiin vanhan mallin mukaan alkuperäisiä vastaavaksi. Sisätiloissa aula- ja käytävätilat on toteutettu alkuperäisen mukaisina, kun taas toimistotilavyöhykkeillä on pieniä tilamuutoksia.

muutos ja korjaus 2021-
pää- ja arkkitehtisuunnittelu arkkitehdit mustonen oy
rakennuttaja Seinäjoen kaupunki