TÖÖLÖN KIRJASTO

Helsinki

Aarne Ervi, 1970

Arkkitehdit Mustonen Oy laati kirjaston kunnostuksesta hankesuunnitelman ja rakennushistoriaselvityksen vuonna 2009. Toteutussuunnittelua jatkettiin vuonna 2011, rakennustyöt alkoivat loppusyksystä 2014 ja kirjasto valmistui kesällä 2016. Rakennussuunnittelun lisäksi Arkkitehdit Mustonen Oy on vastannut kiintokaluste-, hylly- sekä opastesuunnittelusta. Irtokalustesuunnittelu tehtiin yhteistyössä Studio Olinin kanssa. Kirjaston suunnittelu on tehty Helsingin kaupunginmuseon ohjauksessa. Peruskorjauksen yhteydessä talotekniikka uusittiin kokonaan ja tiloja muutettiin vastaamaan paremmin nykyistä toimintaa.

Peruskorjauksessa suurimmat muutokset tehtiin 1. ja 4. kerrokseen. 1. kerroksen länsiosassa, palvelupiste, lehtilukusali ja henkilökunnan työtilat järjesteltiin uudelleen ja aulatiloista avattiin yhteys puistoon. 4. kerroksessa entisen musiikkiosaston ja Mika Waltari -salin tiloja avarrettiin ja muunneltavuutta parannettiin. Vahtimestarin asunto otettiin henkilökunnan käyttöön. Kaikkien kirjastotilojen tekniset järjestelmät uusittiin ja yleisö-wc-tilojen määrää lisättiin.

Suunnittelussa hyödynnettiin tietomallia.

peruskorjaus ja restaurointi 2009–2016
hanke-, pää- arkkitehti-, opaste- ja kalustesuunnittelu arkkitehdit mustonen oy
rakennuttaja HKR-rakennuttaja