VALTIONTALO

Jyväskylä

Alvar Aalto, 1926–29

Nuori Alvar Aalto sai arkkitehtuurikilpailun voiton myötä tehtäväkseen suunnitella monitoimitalon Jyväskylän Suojeluskuntapiirille. Vuonna 1929 valmistunut rakennus myytiin 1930-luvun laman aikaan valtiolle ja sai nimityksen Valtiontalo. 1990-luvulle asti rakennuksessa oli Postin toimistotiloja.

Vuonna 1999 Valtiontalo sai suojelustatuksen. Se ei kuitenkaan vielä pelastanut huonoon kuntoon ajautunutta rakennusta, vaan laiminlyönnin seurauksena rakennus oli vuoteen 2009 mennessä hylätty.

Valtiontalon korjaus oli poikkeuksellisen haastava sen huonon kunnon vuoksi. Ennen korjausta rakennus oli vuosia käyttökiellossa romahtamisvaaran vuoksi. Korjaustöiden aikana tehdyt löydökset lisäsivät entisestään vaikeusastetta.

Valtiontalon täydellinen korjaus ja osittainen restaurointi toteutettiin vuosina 2016–2020. Korjauksessa rakennus osin purettiin ja rakennettiin kokonaan uudelleen ja asennettiin yli 400 uutta perustuspaalua. Samalla toteutettiin joitain toiminnallisia muutoksia, jotta rakennus palvelee mahdollisimman hyvin uudessä käytössään. Tärkeimmät sisätilat ja julkisivut restauroitiin tai rekonstruoitiin arkistolähteiden ja tehtyjen väri- ja rakennekerrostutkimusten perusteella.

peruskorjaus ja restaurointi 2016–2020
pää- ja arkkitehtisuunnittelu arkkitehdit mustonen oy
yksityinen tilaaja