VANHA RAHAPAJA

Helsinki

August Boman, 1864
julkisivumuutos Florentin Granholm, 1872

Suomen ensimmäinen rahapajarakennus suunniteltiin intendetin konttorissa, vastuullisen suunnittelijanaan August Boman. Rakennuksen julkisivujäsentely on vuodelta 1872 (arkkitehti Florentin Granholm). Rakennusta on muutettu ja korjattu moneen otteeseen, mutta 1990-luvun alusta lähtien muutokset ovat olleet pääosin palauttavia. Tuolloin rakennus peruskorjattiin Ulkoministeriön käyttöön. Vanha Rahapaja on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla.

Arkkitehdit Mustonen Oy suunnittelema julkisivu- ja vesikattokorjaus tehtiin vuosina 2012–13. Korjauksen suunnittelu aloitettiin julkisivuista ja vesikatosta tehdyllä kartoituksella, jonka perusteella korjaustarpeet ja työtavat määriteltiin. Pääperiaatteena julkisivukunnostuksessa oli kunnostaa rakennus entistäen vuoden 1872 asua vastaavaksi. Julkisivujen koristeet ja listaprofiilit olivat vuosikymmenten kuluessa menettäneet alkuperäisen muotonsa ja niiden palauttaminen vaati laajaa tutkimusta ja pohdintaa. Materiaalit ja työtavat pidettiin mahdollisimman pitkälle alkuperäisen kaltaisina. Suunnittelu tehtiin suurelta osin työmaavaiheessa yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Korjauksen laajuutta ja työtapoja tarkennettiin sitä mukaa kun rakenteita päästiin avaamaan. Rakennuksen kunnostuksesta on tehty restaurointiraportti.

Arkkitehdit Mustonen Oy on tehnyt kohteesta myös rakennushistoriaselvityksen vuonna 2017.

julkisivu- ja vesikattokorjaus 2012–2013
pää- ja arkkitehtisuunnittelu arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Senaatti-kiinteistöt