VANHA RAHAPAJA

Helsinki

August Boman, 1864
julkisivumuutos Florentin Granholm, 1872

Suomen ensimmäinen rahapajarakennus suunniteltiin intendetinkonttorissa, vastuullisena suunnittelijanaan August Boman. Nykyinen julkisivujäsentely on vuodelta 1872 (arkkitehti Florentin Granholm). Rakennusta on muutettu ja korjattu moneen otteeseen, mutta 1990-luvun alusta lähtien muutokset ovat olleet pääosin palauttavia. Tuolloin rakennus peruskorjattiin Ulkoministeriön käyttöön. 

Ulkovaipan korjauksen suunnittelun alkajaisiksi julkisivuista ja vesikatosta tehtiin kartoitus, jonka perusteella korjaustarpeet ja työtavat määriteltiin. Pääperiaatteena kunnostuksessa oli kunnostaa rakennus entistäen vuoden 1872 asua vastaavaksi. Erityisesti kiinnitettiin huomiota harvoihin säilyneisiin alkuperäisiin rakennusosiin ja mallit otettiin vanhimmista säilyneistä osista. Materiaalit ja työtavat olivat mahdollisimman pitkälle alkuperäisen kaltaiset, mutta paikoin esimerkiksi vedenohjaukseen tehtiin muutoksia, joilla varmistettin rakenteen pitkäikäisyys.

Kunnostus suoritettiin talvityönä ja valmistui loppukeväästä 2013. Korjauksen laajuutta ja työtapoja tarkennettiin koko korjauksen ajan sitä mukaa kun rakenteita päästiin avaamaan. Rakennuksen kunnostuksesta on tehty korjausraportti. 

Arkkitehdit Mustonen Oy on tehnyt kohteesta myös rakennushistoriaselvityksen vuonna 2017.

julkisivu- ja vesikattokorjaus 2012–2013
pää- ja arkkitehtisuunnittelu arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Senaatti-kiinteistöt