VANTAAN OSTOSKESKUKSET 1961–1986

Lukuisia eri suunnittelijoita

Arkkitehdit Mustonen Oy laati syksyllä 2007 Vantaan ostoskeskusten sektori-inventoinnin Vantaan kaupunkisuunnittelun toimeksiantona.

Selvityksen kohteena oli kolmekymmentä vuosina 1961–1968 valmistunutta ostos- ja liikekeskusta. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa ja tuoda ilmi kohteiden arkkitehtuurin ominaispiirteet ja niiden rakennushistoriallinen merkitys.

Inventoinnin pohjalta laadittiin julkaisu Laatua laitakaupungilla – Vantaan ostoskeskukset 1961–1986, joka sisältää kolme artikkelia sekä kohteiden esittelyosan. Artikkeleissa kohteita tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: Ostoskeskusten syntyvaiheita 1960-luvulla, Helsingin maalaiskunnasta Vantaan kaupungiksi 1960–1980 sekä Vantaan ostoskeskusten arkkitehtuurista. Julkaisun graafisesta suunnittelusta vastasi Niina Svartström (ent. Vainio).

sektori-inventointi ja arkkitehtuurianalyysi 2007–2008
julkaisu 2008
arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Vantaan kaupunki / Mikko Mälkki, Sari Viertiö