Viipurin kirjasto

Viipuri

Alvar Aalto, 1927 – 1935

Alvar Aalto voitti Viipurin kirjastokilpailun vuonna 1927. Kirjasto toteutettiin pitkän suunnittelujakson jälkeen vuosina 1933–35. Toisen maailmansodan jälkeen rakennus oli vuosia käyttämättä ja alkuperäiset sisustukset, valaisimet ja kalusteet menetettiin. Rakennus kuitenkin ”rakennettiin uudelleen” kirjastoksi vuosina 1955–1961 ja se palvelee edelleen samassa käytössä.

Restaurointityö alkoi vuonna 1991. Restaurointisuunnittelun ensisijaisena tavoitteena oli säilyttää ja palauttaa kohteen rakennushistorialliset arvot ja arkkitehtuuri. Samalla kirjastorakennuksen toimintaa ja turvallisuutta parannettiin mahdollisuuksien mukaan vastaamaan nykyvaatimuksia. Korjaussuunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota historiallisen kerroksellisuuden – muun muassa neuvostoajan muutosvaiheiden – säilyttämiseen ja palauttamiseen.

restaurointi ja muutos 1994–2013
korjaustöiden suunnittelu: 1994– Tapani Mustonen, 2007–2013 arkkitehdit mustonen oy
rakennuttaja Viipurin kirjaston restaurointiyhdistys ry