VILLA SKEPPET

Raasepori

Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, 1970

Tammisaaressa sijaitseva Villa Skeppet on Alvar Aallon toimiston suunnittelema Göran ja Christine Schildtin kodiksi vuonna 1970 valmistunut pientalo. Christine Schildtin muutettua rakennuksesta pois vuonna 2017 alkoi Göran ja Christine Schildtin nimeä kantava säätiö valmistella rakennuksen muutosta pariskunnan kotimuseoksi.

Vuosina 2019–2020 laadimme yhdessä Maisemasuunnittelu Hemgårdin kanssa kohteesta rakennushistoriaselvityksen, jossa kartoitettiin Villa Skeppetin ja sen pihapiirin nykytilannetta, säilyneisyyttä, ominaispiirteitä ja arvoja. Selvitys on syntynyt pitkällä aikavälillä tehtyjen inventointien pohjalta. Villa Skeppetin rakennushistoriaselvitys käsittää tontin kaavahistorian ja pihapiirin analyysin sekä Villa Skeppetin kokonaisuuden muodostavien kolmen rakennuksen ulkoarkkitehturiin, sisätilojen ja merkittävimpien rakennusosien käsittelyn. Selvitykseen sisältyvän pihan ja puutarhan nykytilannetta ja historiaa koskevan luvun on laatinut Maisemasuunnittelu Hemgård. Selvityksen lopussa on rakennuksen ja pihapiirin arvoja, arkkitehtuuria ja erityispiirteitä kuvaava yhteenveto.

Villa Skeppetin syntyhistoria on jätetty rakennushistoriaselvityksen ulkopuolelle, koska sitä on selvittänyt laajemmin kohteesta diplomityönsä ja vuonna 2021 julkaistavan kirjan tehnyt Sanna Tegel.

rakennushistoriaselvitys 2019–2020
arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Christine ja Göran Schildtin säätiö