KIINNOSTUSTA KOHTI

Toimistomme työtehtävät painottuvat erityisesti arvokohteiden restaurointiin ja vaativaan korjausrakentamiseen.  Teemme tyypillisesti pää- ja arkkitehtisuunnittelua yhteistyössä muiden arkkitehtitoimistojen, insinööritoimistojen, maisema-arkkitehtien, konservaattoreiden tai sisustusarkkitehtien kanssa. Lisäksi laadimme rakennushistoriaselvityksiä, jotka palvelevat suunnittelua, suojelua tai asemakaavoitusta. Teemme myös rakennushistorian asiantuntijatyötä lausuntojen antajana ja neuvonantajan roolissa. 


Tavoitteemme on olemassa olevan arkkitehtuurin ja rakennettujen ympäristöjen ominaispiirteiden ja arvojen ymmärtäminen – sekä tuominen näkyväksi.


Asiakkaamme ovat pääasiassa julkisen sektorin rakennuttajia, kuten Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Senaatti-kiinteistöt, Museovirasto, kaupungit ja kunnat. Korjaus- ja selvityskohteemme sijaitsevat eri puolilla Suomea emmekä kaihda ulkomaisiakaan kohteita; kansainvälisesti tunnetuin kohteemme Viipurin kirjasto sijaitsee Venäjällä.


JOKAINEN SUUNNITTELUKOHDE ON UUSI POLKU


Korjausrakentamisessa ongelman ymmärtäminen ja tehtävän rajaus ovat tärkein osa suunnittelua. Tarkastelemme kohderakennusta tai -ympäristöä kokonaisuutena ja pyrimme määrittelemään, mitkä muutokset ovat lopputuloksen kannalta olennaisia. 


Suosimme perinteisiä rakennustapoja ja rakennuksen alkuperäisten ratkaisujen soveltamista, kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Emme kaihda uudempiakaan rakennustekniikoita ja -materiaaleja, mutta painotamme ratkaisujen pitkäikäisyyttä. 


Mielestämme kestävää rakentamista on olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen ja kunnossapito tavalla, joka ylläpitää sekä rakennusten arkkitehtonisia arvoja että terveellisyyttä ja turvallisuutta pitkällä aikavälillä.


ASIANTUNTIJA ON AINA VALMIS OPPIMAAN


Arkkitehdin ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa opiskelua. Osallistumme uudemman arkkitehtuurin korjauksen ja rakennussuojelun aihepiirissä järjestettäviin seminaareihin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Olemme kehittäneet rakennushistoriaselvitystyötämme jatkuvasti kohti muotoa ja sisältöä, joka palvelisi mahdollisimman hyvin tarkoitustaan.


Seuraamme perinteisten rakennustapojen sekä 1900-luvun rakennustekniikan ja -materiaalien tutkimusta. Pyrimme pysymään ajan tasalla korjausrakentamisen ja rakennusfysiikan alalla julkaistavista selvityksistä.


Kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä on Europa Nostran, Getty-säätiön ja do.co.mo.mo -järjestön puitteissa. Toimiston jäsenet ovat säännöllisen epäsäännöllisesti myös opettaneet arkkitehtuurin historiaa ja restaurointia yliopistoissa Suomessa ja ulkomailla.